Fundació Barcelona Comerç

Castellano  |  Català
Iniciar Sessió
Benvinguts a la web de la Fundació Barcelona Comerç
La cerca no pot estar buida

Estudis realitzats per l'Ajuntament de Barcelona

Estudis d'afluència dels Eixos Comercials

Els diferents estudis d'afluència dels eixos comercials de Barcelona aconsegueixen obtenir dades sobre l'afluència als eixos, el perfil d'aquests visitants i el grau de satisfacció dels clients. Actualment, s'han realitzat estudis als següents eixos: Cor Eixample, Sant Martí, Horta, Sant Andreu, Barnacentre, de Palau a Palau, La Rambla, Sant Antoni Centre Comercial i Sants-Creu Coberta.

Estudi d'afluència de Cor Horta (PDF) Estudi d'afluència La Rambla (PDF) Estudi d'afluència Creucoberta-Sants (PDF) Estudi d'afluència de Barnacentre (PDF) Estudi d'afluència de Sant Andreu (PDF) Estudi d'afluència de Sant Antoni Centre Comercial (PDF) Estudi d'afluència Cor Eixample (PDF) Estudi d'afluència de Palau a Palau (PDF) Estudi d'afluència de Sant Martí eix comercial (PDF)

Estudi d'hàbits de compra, fluxos d'entrada i atractivitat comercial

Primer estudi sobre hàbits de compra, realitzat durant l'any 1997, dóna informació sobre el perfil del consumidor, els seus hàbits de compra i la despesa comercial generada a la ciutat de Barcelona. Així com es detalla les característiques de l'estructura comercial de Barcelona i les tendències de consum.

Estudi Hàbits de compra, fluxos d'entrada i atractivitat comercial (PDF)

El comerç a Barcelona 07

L'informe de comerç 2007 recull les dades més significatives del sector comercial de Barcelona i el seu pes específic en l'activitat econòmica de la ciutat.

El comerç a Barcelona 07 (PDF)

El comerç a Barcelona 2006

A l'informe de comerç 2006 s'analitzen les dades de l'activitat comercial a Barcelona i el seu pes específic dins l'activitat econòmica de la ciutat.

El comerç a Barcelona 2006 (PDF)

Comerç Creatiu i innovador

Aquest estudi analitza l'aparició dels nous tipus d'establiments comercials que aposten per la creativitat i la innovació, fruit de la modernització i adaptació a les noves realitats del comerç.

L'estudi es fonamenta en tres pilars interrelacionats:

  • La conceptualització teòrica del terme comerç creatiu i innovador i la seva interrelació amb les ciutats.
  • Anàlisi de casos sobre la realitat dels comerços del Raval, el Gòtic i el Born.
  • Es determina l'oferta creativa i la innovadora i s'ofereix una mostra d'una selecció de bones pràctiques.

Comerç creatiu i innovador (2,51 MB PDF)

Informe de Comerç 2005

L'informe de Comerç 2005 analitza les dades del sector comercial a la ciutat de Barcelona i el seu pes específic dins l'activitat econòmica de la ciutat.

El comerç a Barcelona 2005 (PDF) Annex 1 Comerç Minorista 2005 (PDF) Annex 2 Comerç Minorista 2005 per barris (PDF) Annex 3 Comerç majorista 2005 (PDF) Annex 4 Comerç majorista 2005 per barris (PDF) Annex 5 Serveis (PDF) Annex 6 Serveis 2005 per barris (PDF)

El Comerç a Barcelona 2004

L'Informe de Comerç és un estudi realitzat anualment per la Direcció de Comerç i Consum de l'Ajuntament de Barcelona, que actualitza les principals dades del sector comercial localitzat a la ciutat, s'analitza l'evolució en els darrers anys i el pes específic en l'activitat econòmica de la ciutat.

El comerç a Barcelona 2004 (PDF)

El Comerç a Barcelona 2003

L'Informe de Comerç és un estudi realitzat anualment per la Direcció de Comerç i Consum de l'Ajuntament de Barcelona, que actualitza les principals dades del sector comercial localitzat a la ciutat, s'analitza l'evolució en els darrers anys i el pes específic en l'activitat econòmica de la ciutat.

Informe del Comerç a Barcelona al 2003 (documents PDF):

El sector terciari a Barcelona 2003 (PDF) Annex 1 Comerç al detall 2003 (PDF) Annex 2 Comerç al detall 2003 per barris (PDF) Annex 3 Comerç majorista 2003 (PDF) Annex 4 Comerç majorista 2003 per barris (PDF) Annex 5 Serveis 2003 (PDF) Annex 6 Serveis 2003 per barris (PDF)

El comerç a Barcelona al 2003. Explotació per barris i sectors

L'Informe de comerç 2003 es veu complementat amb aquest annex que inclou una explotació gràfica de les llicències de comerç al detall i serveis pels barris de la ciutat. Analitza en concret els subsectors que integren cada sector.

Aquesta anàlisi pretén oferir una visió encara més completa de la situació del comerç a la nostra ciutat. L'explotació per subsectors permet veure amb més claredat el volum i la segmentació de l'oferta comercial que hi ha a cadascun dels barris que formen el territori de Barcelona.

Explotació per barris i sectors (documents PDF):

Barcelona Ciutat Vella Eixample Sants Montjuic Les Corts Sarrià-Sant Gervasi Gràcia Horta-Guinardó Nou Barris Sant Andreu Sant Martí

El comerç a Barcelona 2002

L'Informe del Comerç és un estudi realitzat anualment per la Direcció de Comerç i Consum de l'Ajuntament de Barcelona, que actualitza les principals dades del sector comercial localitzat a la ciutat, n'analitza l'evolució en els darrers anys i el seu pes específic en l'activitat econòmica de la ciutat.

Informe del Comerç a Barcelona al 2002 (documents PDF):

Index Presentació, Síntesi, El Sector Terciari a Barcelona 2002 Annex Comerç al detall 2002 Annex Comerç al detall 2002, per barris Annex Comerç Majorista 2002 Annex Comerç Majorista 2002, per barris Annex Serveis 2002 Annex Serveis 2002, per barris

El comerç a Barcelona al 2002 Explotació per barris i sectors

L'Informe del Comerç es veu complementat amb aquest annex que inclou una explotació gràfica de les llicències de comerç minorista i serveis pels barris de la ciutat, i analitza amb detall els subsectors que integren cada sector dels que es composen.

Mitjançant aquesta anàlisi el que pretenem és oferir una visió encara més completa de la situació del comerç a la nostra ciutat. Aquesta explotació per subsectors permet visualitzar amb més claredat el volum i la segmentació de l’oferta comercial que hi ha a cadascun dels barris que conformen el territori de Barcelona.

Informe del comerç a Barcelona al 2002. Explotació per barris i sectors (documents PDF):

Barcelona Ciutat Vella Eixample Gràcia Horta Guinardó Les Corts Nou Barris Sant Andreu Sant Martí Sants Montjuïc Sarrià Sant Gervasi

El comerç a Barcelona al 2001

L'Informe del Comerç és un estudi realitzat anualment per la Direcció de Comerç i Consum de l'Ajuntament de Barcelona que actualitza les principals dades del sector comercial localitzat a la ciutat, n'analitza l'evolució en els darrers anys i el seu pes específic en l'activitat econòmica de la ciutat.

Informe del Comerç a Barcelona al 2001 (documents PDF):

Index Presentació, Síntesi, El Sector Terciari a Barcelona 2001 El Comerç: Ocupació El Comerç: Facturació El Comerç: P.I.B. El Comerç: Minorista El Comerç: Majorista El Comerç: Valoració Qualitativa del Comerç El Comerç: Eixos Comercials El Comerç: Promoció del Comerç El Comerç: Electrònic El Comerç: Els Hàbits de Compra i les Estructures Comercials El Comerç: Barcelona Ciutat de Compres Internacional Els Serveis Tendències i Perspectives Annexes: Comerç Minorista 2001 Annexes: Comerç Minorista 2001 per Barris Comerç Majorista 2001 Annexes: Serveis 2001 Serveis 2001 per Barris Metodologia

Comerç Minorista i Serveis 2000. Explotació per barris i sectors

L’Informe del Comerç 2000 es veu complementat amb aquest annex que inclou una explotació gràfica de les llicències de comerç minorista i serveis pels barris de la ciutat, i analitza amb detall els subsectors que integren cada sector dels que es composen.

Mitjançant aquesta anàlisi el que pretenem és oferir una visió encara més completa de la situació del comerç a la nostra ciutat. Aquesta explotació per subsectors permet visualitzar amb més claredat el volum i la segmentació de l’oferta comercial que hi ha a cadascun dels barris que conformen el territori de Barcelona.

Comerç Minorista 2000 (document PDF, 2.05 MB)

Projecte Horeco 2010: Tendències i incidències de l'evolució del canal HORECO

El canal HORECO (HOtels, REstaurants, COl.lectivitats-Catering) és una canal estratègic dins l'estructura econòmica: suposa un 7% del PIB, segons les dades de la Federació Espanyola d'Hoteleria.

Aquest projecte analitza les diferents variants del canal HO-RE-CO: evolució futura, anàlisi de la demanda, el posicionament del petit comerç i en quin grau afecten les incidències de les tendències en el petit comerç.

Projecte HORECO 2010 (PDF, 1423 KB)

Atles comercial de Barcelona.

L'Atles és una eina de treball que neix amb la voluntat de satisfer les necessitats bàsiques d'informació sobre qualsevol aspecte relacionat amb aquest important sector econòmic de la ciutat. El llibre ofereix una radiografia actualitzada del comerç de Barcelona, tenint en compte el context territorial, i les seves tendències i perspectives, i es configura com un punt de referència bàsic per a l'elaboració de qualsevol tipus d'intervenció estratègica de futur en el sector comercial.

Es pot consultar a la biblioteca de l'Ajuntament. És a la venda a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la plaça Sant Miquel, s/n, i a la botiga de la Virreina de la Rambla, 99. O mitjançant el següent enllaç:

Atles Comercial de Barcelona

Alimentació 2010. Hàbits de compra i consum de productes emergents

El projecte Alimentació 2010 es planteja realitzar un anàlisis quantitatiu sobre els hàbits de compra i consum d'unes tipologies específiques de productes emergents d'alimentació, relacionats amb les formes de consum, amb les formes de producció i productes amb garantia de qualitat.

Alimentacio 2010

Estudi d'hàbits de compra, fluxos d'entrada i l'atractivitat comercial a la ciutat de Barcelona

Aquest segon estudi realitzat durant l'any 2003, dóna informació sobre el perfil del consumidor, els seus hàbits de compra i la despesa comercial generada a la ciutat de Barcelona. Així com es detalla les característiques de l'estructura comercial de Barcelona i les tendències de consum.

Es pot consultar a la Biblioteca General de l'Ajuntament de Barcelona.

Introducció / Metodologia Anàlisi del Consumidor Polaritats Comercials

Estudi d'Els eixos comercials metropolitans

Estudi realitzat pel Grup d'Estudis Territorials i Urbans del Departament de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona durant l'any 1997, en què s'analitzen diversos aspectes de l'activitat comercial i la seva evolució a la ciutat de Barcelona, referint-se al marc demogràfic del comerç i del consum de Barcelona i de la seva Regió Metropolitana i la localització comercial. La segona part analitza l'evolució de les activitats comercials a Barcelona entre els anys 1988 i 1997.

Es pot consultar a la Biblioteca General de l'Ajuntament de Barcelona, i està a la venda a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la Plaça Sant Miquel.

  • Ajuntament de Barcelona Promoció Econòmica
  • Generalitat de Catalunya
  • Cambra de Comerç de Barcelona