Fundació Barcelona Comerç

Castellano  |  Català
Iniciar Sessió
Benvinguts a la web de la Fundació Barcelona Comerç
La cerca no pot estar buida

Nota Legal

Aquesta pàgina Web, preparada amb una finalitat merament informativa, és propietat de la Fundació Barcelona Comerç, en endavant la Fundació.

El seu contingut està protegit per la legislació vigent de propietat intel·lectual, quedant expressament prohibida la seva reproducció (total o parcial), copia o emmagatzemada sense autorització expressa i per escrit de la Fundació.

La Fundació no assumeix responsabilitat alguna derivada de la informació d’aquesta Web, i es reserva el dret exclusiu de modificar i/o suprimir al seu arbitri i sense avis previ la informació continguda en ella.

Fundació Barcelona Comerç: CIF G-63433650.

POLÍTICA DE PRIVADESA

Fundació Privada Barcelona Comerç informa els usuaris d'aquest servei web sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal per tal que aquests determinin lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar-li les Dades Personals que se'ls puguin requerir o que es puguin obtenir en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts.

De conformitat amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Fundació Privada Barcelona Comerç informa que les dades personals facilitades a través dels formularis d'aquest web, mitjançant missatges de correu electrònic o com a conseqüència de qualsevol transacció o operació realitzada, seran objecte de tractament i recollits en un fitxer de dades, donant el remitent el seu consentiment per ser inclòs al fitxer esmentat.

La finalitat d'aquest fitxer és servir com a suport d'informació a la gestió administrativa i comercial de l'empresa.

L'usuari d'aquest servei reconeix que la informació i les dades personals subministrades són exactes i veraces. En aquest sentit, es compromet a comunicar de forma immediata qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal a fi que la informació continguda al fitxer esmentat estigui a tota hora actualitzada i no contingui errors.

Als efectes de l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, l'usuari atorga el seu consentiment per a la tramesa de COMUNICACIONS COMERCIALS per part de Fundació Privada Barcelona Comerç, a l'adreça electrònica indicada inicialment en el registre, per a tenir accés als serveis de la Fundació Privada Barcelona Comerç o a qualsevol modificació posterior de la mateixa, podent oposar-se a tota hora a la tramesa de tals comunicacions mitjançant sol·licitud a través de canals específicament habilitats per a això. Aquestes COMUNICACIONS COMERCIALS, que sempre seran realitzades per Fundació Privada Barcelona Comerç, podran contenir informació sobre productes i/o serveis comercialitzats directament per aquesta última o bé relatius a tercers amb els que existeixi algun tipus de relació, acord o contracte.

Si ho desitja pot dirigir-se a Fundació Privada Barcelona Comerç, amb domicili al carrer Ferlandina, 25, 08001 - Barcelona o enviar un e-mail a fundacio@eixosbcn.org, a fi d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Fundació Privada Barcelona Comerç es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En els esmentats supòsits, Fundació Privada Barcelona Comerç anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

  • Ajuntament de Barcelona Promoció Econòmica
  • Generalitat de Catalunya
  • Cambra de Comerç de Barcelona
Disseny Web
Dommia Solucions Internet
c/ Lepant, 326, Entlo. 1, Desp. 2
08025 - Barcelona
Tel. 902 024 678 | +34 936 241 455
Portfoli visible en: www.dommia.cat