Barcelona Comerç

Castellano  |  Català
Iniciar Sessió
Benvinguts a la web de Barcelona Comerç
La cerca no pot estar buida

Què és un Eix Comercial?

S’entén com a una entitat que reuneix a les associacions de comerciants d’un territori, amb un objectiu concret però múltiple:

  • Delimitar una zona de concentració comercial
  • Adequar-la urbanísticament (voreres, il•luminació, neteja, aparcament, seguretat...) perquè cobreixi les necessitats que el comprador exigeix.
  • Dotar-lo un nom genèric per tota la promoció de la zona
  • Potenciar la millora de les pròpies instal•lacions comercials i l’arribada de noves empreses
  • Generar la promoció interna i externa necessàries que generi al seu temps el flux imprescindible de clients
  • Implicar en el projecte a tot aquell que es beneficia de la dinàmica econòmica i social generada

Dit d’una manera més sintètica, adequar, organitzar i promoure el territori com un centre comercial a cel obert, utilitzant una gestió continuada i professional.

A partir de l’any 2000, els representants de sis d’aquests Eixos (els que ja començaven a tenir una petita estructura) decideixen reunir-se de forma periòdica, amb una primera idea d’intercanvi d’experiències i de resultats. Poc a poc s’hi van incorporant nous membres i, comença a manifestar-se la necessitat d’ordenar les trobades d’una manera més sistematitzada. Donat que tots formen part del Fòrum Ciutat i Comerç, es proposa a l’Ajuntament la creació, dintre d’aquest Fòrum, de la Comissió dels Eixos Comercials de Barcelona. L’Alcalde, la Regidoria de Comerç i la Direcció de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona, van donar des del primer moment, un suport total al projecte.

La Comissió (ara Barcelona Comerç) formada avui per 24 Eixos Comercials de la ciutat, ha treballat col·lectivament aquests últims anys, desenvolupant una tasca molt considerable: des de les accions conjuntes (bosses, làmpades, punts de llibre, promocions als mitjans de comunicació, publicitat als diaris, i un llarg etc) fins a la participació col•lectiva en reunions amb polítics, en al•legacions sobre lleis o propostes d’actuacions de tota mena. Però, sobretot, deixant constància cada dia que els Eixos comercials són la veritable base del futur del comerç de la ciutat. La Comissió dels Eixos pot estar satisfeta per haver aconseguint imposar aquest criteri. Ningú dubta avui de que el futur del comerç és el nostre comerç urbà.

  • Ajuntament de Barcelona Promoció Econòmica
  • Generalitat de Catalunya
  • Cambra de Comerç de Barcelona