Barcelona Comerç

Castellano  |  Català
Iniciar Sessió
Benvinguts a la web de Barcelona Comerç
La cerca no pot estar buida

Noticies

Servei de Famílies Col·laboradores

publica Barcelona Comerç  ·  22, octubre 2012  ·  0 comentaris
Imprimir

Introducció

En la nostra societat les famílies han col·laborat d’una manera espontània amb altres famílies que temporalment han passat per dificultats que limitaven la cura i atenció als seus fills/es. Aquesta actitud solidària, ha permès el recolzament mutu entre els veïns, davant de malalties o absències curtes dels progenitors. Per contra, per motius de treball o altres causes, a vegades cal delegar la cura dels fills/es a altres persones o serveis.

La regulació d’aquestes tasques solidàries, des de les administracions pot ajudar a pal•liar moments difícils pels quals pot passar una família, permetent que pugui resoldre les seves dificultats.

Sensible amb aquesta realitat, l’Ajuntament de Barcelona va crear el Servei d’Acolliment familiar l’any 1983, actualment anomenat Servei de Famílies Col•laboradores. La intenció era potenciar i recollir al màxim les iniciatives de la pròpia població. L’absència en aquell moment d’una llei que contemplés aquest recurs i el fet de no haver-se concretat les competències de cada administració, va afavorir el desenvolupament al màxim del servei des de l’Administració local.

Des de la seva creació, el servei ha portat a terme un gran nombre de col•laboracions, cada vegada més necessàries, entre d’altres causes per l’augment de població immigrant sense una xarxa de suport familiar i social.

En l’actualitat continua donant resposta a situacions transitòries de col•laboració, a demanda dels professionals, per famílies de la ciutat de Barcelona i amb famílies col•laboradores de la mateixa ciutat. Ofereix al treballador social que atén a les famílies un recurs a la vegada preventiu i de tractament útil per la seva tasca diària.

Així doncs, el Servei de Famílies Col•laboradores intervé per ajudar a les famílies que temporalment no poden ocupar-se dels seus fills/es, ajudant-los a trobar una família propera que durant aquest temps la complementi i ajudi a atendre al nen/a del qual no poden fer-se càrrec.

Objectius

  • Prevenir l’agreujament de situacions de vulnerabilitat familiar.
  • Potenciar la solidaritat en la nostra societat i la col·laboració entre les famílies.

Eixos a tenir en compte
El Servei de Famílies Col·laboradores està atenent a les necessitats de la població respectant totes les formes vàlides existents a la nostra comunitat en la tasca de compartir la criança i socialització dels nens.

Els seus eixos fonamentals són: la proximitat- no separar al nen/a acollit del seu medi habitual-, la temporalitat- acotar la col•laboració en el temps -, la voluntarietat- amb l’acceptació de tots els participants en la col•laboració -, i l’economia- no suplir més d’allò estrictament necessari -.

La proximitat
El servei té la voluntat d’estar allà on es generi la demanda.

La proximitat intenta garantir que el nen/a mantingui – sempre que sigui possible i desitjable- la seva vinculació amb el seu medi familiar i social, contemplen tres aspectes:

  • Proximitat en l’espai. Sempre que sigui possible es mantindrà que el nen pugui continuar assistint als mateixos centres i activitats que feia quan vivia en el seu domicili familiar.
  • Proximitat en la relació. Sempre que sigui possible es procurarà que el nen/a mantingui el màxim contacte amb les persones del seu entorn habitual, a menys que es valori perjudicial.
  • Proximitat del servei. El SFC ha d’estar a l’abast de la família col•laboradora en qualsevol moment: el pes de la responsabilitat de la cura del fill/a d’un altre és difícil d’assumir sense el suport extern.

Temporalitat
La Col·laboració, només ha de durar el temps necessari per resoldre el problema que el motiva. Si uns dies són suficients per resoldre la situació que ha motivat el desplaçament d’un nen/a, estarem atents per evitar que la col·laboració és perllongui innecessàriament per comoditat de la família natural o desig de la col·laboradora.

Voluntarietat
El servei és voluntari per tots els participants que intervenen en la col•laboració: família demandant, família col•laboradora i infant. Els acords als que arriben les parts són firmats en una compareixença i suposen un compromís per ambdues famílies.

Economia
En tot moment, el sentit de les col·laboracions és el de complementar a la família biològica, no substituir-la. Per tant, de tot allò que aquesta se’n pugui fer càrrec, no se’n farà la família col·laboradora. Per aconseguir-ho és important que ambdues famílies es coneguin sense que això comporti la intromissió dels uns a la vida dels altres.

Es procurarà fer servir sempre els serveis normalitzats que disposa la comunitat.
Les famílies col·laboradores no fan un servei remunerat, sinó un servei recompensat: compensant les despeses ocasionades per la col•laboració, que sempre que sigui possible serà a càrrec de la família biològica.

Per més informació poden contactar amb:

Servei de famílies col•laboradores. Ajuntament de Barcelona

Patrícia Rovira (Psicòloga) - Tel.: 93.213.99.99
Correu electrònic: provirap@bcn.cat

Gal·la Palau (Treballadora Social) - Tel.: 93.219.34.67
Correu electrònic: gpalauv@bcn.cat

Més información a: Servei de Famílies Col·laboradores

Fitxers relacionats:
Díptic (PDF)
Comentaris:Hi han 0 comentaris disponibles.

En Portada

  • Ajuntament de Barcelona Promoció Econòmica
  • Generalitat de Catalunya
  • Cambra de Comerç de Barcelona