Barcelona Comerç

Castellano  |  Català
Iniciar Sessió
Benvinguts a la web de Barcelona Comerç
La cerca no pot estar buida

Noticies

La Generalitat posa en marxa un programa de subvencions

publica Barcelona Comerç  ·  19, març 2015  ·  0 comentaris
Imprimir

La Generalitat posa en marxa un programa de subvencions de 5,5 milions d’euros per impulsar la competitivitat del sector comercial
L’any 2015, la Generalitat destinarà un total de 5,5 milions d’euros a impulsar la competitivitat del sector comercial i dels serveis, l’artesania i la moda de Catalunya. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC. Núm. 6829) ha publicat les bases reguladores de la primera fase de les subvencions, adreçades a donar suport a les actuacions impulsades des les associacions de comerciants –territorials i sectorials– i, de les centrals de compra. La segona fase, que es publicarà en els propers dies, es destinarà a donar suport a les inversions de les empreses d’aquests àmbits econòmics. El termini per a la presentació de sol•licituds s’obrirà el proper dia 1 d’abril de 2015 i finalitzarà el dia 30 d’abril de 2015.

L’any 2015, el pla de subvencions del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), s’articula a través dels següents programes:
• FASE 1. Programes per a associacions representatives del comerç i centrals de compra: 4 MEUR
1. Foment del comerç de proximitat associat:
Destinataris: Associacions i federacions de comerciants, de serveis, d’artesans i de moda; territorials i agrupacions d’associacions territorials que poden tenir o no caràcter supramunicipal. La inversió mínima del projecte és de 2.000€, amb una subvenció de fins al 60% de la despesa, fins a un màxim de 6.000€.
2. Dinamització d’una zona d’alta concentració comercial:
Destinataris: Federacions i associacions territorials de comerciants, serveis, d’artesania i moda; i, agrupacions d’associacions territorials o supramunicipals. La inversió mínima és de 8.000€, en actuacions de dinamització del comerç associat. La subvenció és de fins el 60% de la despesa amb un màxim de 15.000€, 18.000€, 25.000,00€; segons les bases de la resolució.
3. Actuacions innovadores:
Destinataris: Associacions i federacions territorials, sectorials, gremis i centrals de compres (empreses físiques i jurídiques) del comerç, serveis, artesania i moda, que realitzin una actuació innovadora o de notorietat. Es valorarà la implementació conjunta de les TIC, i les actuacions de comunicació entre els associats. La inversió mínima del projecte és de 3.000€, fins a un 50% de la despesa amb un màxim de 10.000€.
4. Foment sectorial:
Destinataris: associacions i federacions sectorials i gremis del comerç, serveis, artesania i moda, que realitzen una actuació per al sector. Es valoraran les actuacions que impliquin difusió als mitjans de comunicació o a les xarxes socials. La inversió mínima del projecte és de 4.000€, fins a un màxim de 25.000€
• Fase 2. Programes de suport a les empreses del sector comerç, serveis, artesania i moda: 1, 5 MEUR
1. Participació en fires i salons d’àmbit professional del sector de l’artesania
Destinataris: Empreses (físiques i jurídiques) del sector de l’artesania. Per accedir a la subvenció cal estar en possessió del carnet d’artesà. La inversió mínima del projecte és de 1.000€, amb un mínim de 500€ per fira. La Quantia de la subvenció és de fins al 50% de la despesa, amb un màxim de 5.000€.
2. Creació de l’eCommerce de l’establiment de venda presencial
Destinataris: Empreses físiques i jurídiques del sector del comerç, els serveis, l’artesania i la moda, que volem implementar l’eCommerce com a complement de la venda presencial en el seu establiment. La inversió mínima del projecte és de 1.000€. Es valorarà el nombre d’idiomes, la varietat de sistemes de pagament; i la localització de l’establiment a peu de carrer dins de la trama urbana; així com l’activitat prèvia a les xarxes socials. La quantia de la subvenció és de fins el 50% de la despesa, amb un màxim de 3.000€.
3. Per a la transmissió d’empreses de comerç, serveis, artesania i moda en funcionament
Destinataris: empreses físiques i jurídiques del sector del comerç, els serveis, l’artesania i la moda, que volen realitzar la compra-venda d’un establiment comercial a peu de carrer, i mantenir la línia de negoci. També es tindrà en compte que el comerç tingui una antiguitat de més de 3 any i es localitzi dins d’una zona de concentració comercial, entre altres criteris. La inversió mínima és de 1.000 €, fins el 10% de al despesa, amb un màxim de 6.000€.

Bases de subvenció

Comentaris:Hi han 0 comentaris disponibles.

En Portada

  • Ajuntament de Barcelona Promoció Econòmica
  • Generalitat de Catalunya
  • Cambra de Comerç de Barcelona