Barcelona Comerç

Castellano  |  Català
Iniciar Sessió
Benvinguts a la web de Barcelona Comerç
La cerca no pot estar buida

Noticies

InfoLAU (Llei d’arrendaments urbans)

publica Barcelona Comerç  ·  1, octubre 2009  ·  0 comentaris
Imprimir

Impacte sobre els contractes anteriors a 1985.

Actuacions a emprendre

Diagnosi i avaluació del seu contracte de lloguer

Són moltes les circumstàcies i combinacions que poden concórrer en un contracte anterior a 9 de maig de 1985 i que en determinaran l’extinció o bé 2014, el 2019, o en qualsevol punt entremig.

Aquests terminis afecten aquells titulars de contracte que no són els originals sinó que ho són en substitució del llogater primitiu, bé sigui per herència, subrogació, traspàs...

Donada la multiplicitat de supòsits, cal una avaluació acurada de totes i cadascuna de les circumstàncies del contracte  des del seu origen.

Un cop determinada la condició concreta del seu contracte i, per tant, precisada la data límit de la seva durada, el pas següent és la renegociació amb el propietari del local.

Renegociar per a la continuïtat del seu negoci

La renegociació del contracte de lloguer implica l’extinció anticipada del contracte actual i la formalització d’un nou contracte d’arrendament que resulti avantajós per amb dues parts.

Cal partir de la previsió que una renegociació comportarà l’augment del preu del lloguer que es satisfà pel local, per situar-lo a preus propers als del mercat.

En aquest sentit, és útil conèixer la renda mitjana de la seva zona per tal de negociar amb un preu atractiu.

Per què cal renegociar ara?

Els comerciants amb voluntat de continuar en el mateix local més enllà del 2014 o 2019 han de renegociar el contracte com més aviat millor, altrament com més s’acosti la finalització legal del contracte, més difícil resultarà convèncer a la propietat.

LLOGUER DE LOCALS COMERCIALS       

Si és titular d’un contracte de lloguer del local del seu comerç subscrit abans del 9 de maig de 1985, és possible que aviat s’exhaureixi el termini concedit per la llei d’arrendaments urbans (LAU) vigent respecte de la durada d’aquest contracte.

Entre desembre de l’any 2014, i no més enllà del mateix mes del 2019, el propietari pot donar per extingit el seu contracte de lloguer sense cap oblicació de renovar-lo ni sense dret a cap mena de pròrroga.

Aquest tractament obeeix al termini legal concedit per a aquests contractes quan va entrar en vigor la LAU vigent, l’any 1995 i que concedia un període d’adaptació d’aquests lloguers d’entre 20 o 25 anys per tal d’eliminar-ne les pròrrogues forçoses i adequar-los al criteris de lliure mercat.

Així doncs, si el seu comerç o local comercial està en règim d’arrendament, és molt possible que en aproximadament 6 any la seva continuïtat es vegi afectada per la finalització legal del contracte. En determinats casos aquesta afectació s’aplaça fins a desembre de 2019.

INFORMACIÓ PER A LA RENEGOCIACIÓ I LA CONTINUÏTAT COMERCIAL

Per a més informació, us podeu dirigir a la Direcció General de Comerç, del Departament d’Innovació , Universitat i Empresa de la Generalitat de Catalunya.

Passeig de Gràcia 112, 2a planta

Telèfon: 93 484 99 99

http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_36026209_1.pdf

Fitxers relacionats:
LAU (PDF)
Comentaris:Hi han 0 comentaris disponibles.

En Portada

  • Ajuntament de Barcelona Promoció Econòmica
  • Generalitat de Catalunya
  • Cambra de Comerç de Barcelona